Employment Law

Employment Law
Hak Cuti Pekerja di Malaysia
Hak Cuti Pekerja di Malaysia
Fahami Hak Cuti Pekerja di Malaysia Sebagai seorang pekerja di Malaysia, anda berhak mendapat enam (6) jenis cuti yang berbeza sepertimana diperuntukan oleh Akta Kerja 1955. Cuti berkanun atau statutori bermaksud jumlah minimum cuti wajib pekerja yang bergaji dalam setahun, berhak dinikmati oleh pekerja. Selain daripada bilangan minimum cuti yang disebut dalam akta tersebut, cuti jenis lain– ditentukan oleh amalan dan polisi industri–berbeza antara syarikat. Polisi tentang cuti biasanya disebut...
Read more
Employment Law
Berhenti Kerja Tanpa Notis – Dari Sudut Undang-Undang
Berhenti Kerja Tanpa Notis – Dari Sudut Undang-Undang
Anda sedang pertimbangkan untuk berhenti kerja tanpa notis untuk pekerjaan anda sekarang? Adakah terdapat pekerja di syarikat anda yang berhenti kerja tanpa notis? Artikel ini akan membincangkan topik tersebut dan kesan dari sudut undang-undang. Pada satu ketika dalam karier anda, mungkin anda pertimbangkan untuk tukar atau berhenti kerja atas sebarang alasan. Untuk berhenti dari pekerjaan anda sekarang, ada kemungkinan boleh membuatkan anda tertekan dan memerlukan keberanian untuk melakukannya. Isu yang...
Read more
Employment Law
Umur Persaraan di Malaysia : 6 Perkara Asas Anda Perlu Tahu
Umur Persaraan di Malaysia : 6 Perkara Asas Anda Perlu Tahu
Di Malaysia, majikan boleh tamatkan perkhidmatan pekerja yang telah mencapai umur persaraan minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Artikel ini akan mengupas aspek perundangan umur persaraan di Malaysia bagi pekerja swasta. Berikut merupakan enam perkara asas yang anda perlu tahu tentang umur bersara minimum di Malaysia. 1. Akta Umur Persaraan Minimum 2012 Umur persaraan minimum di Malaysia tertakluk di bawah Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (“Akta tersebut”). Ia mula berkuatkuasa pada...
Read more
Employment Law
Gangguan Seksual di Tempat Kerja: Apa Mangsa Perlu Buat?
Gangguan Seksual di Tempat Kerja: Apa Mangsa Perlu Buat?
Isu gangguan seksual di tempat kerja  Tidak kira industri atau sektor yang mana, isu gangguan seksual telah banyak dilaporkan dan dianggap sebagai kesalahan serius yang memberi kesan terhadap maruah seseorang tidak kira dalam bentuk apa sekalipun. Kesan gangguan seksual di tempat kerja boleh memberi impak negatif dari segi fizikal dan mental mangsa, seperti:  mengurangkan motivasi mangsa untuk bekerja  mewujudkan persekitaran kerja yang tidak selesa dan tidak selamat mengganggu kehidupan seharian...
Read more
Employment Law
Pemecatan Konstruktif/Pemecatan Terancang di Malaysia
Pemecatan Konstruktif/Pemecatan Terancang di Malaysia
Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (IRA) menyatakan, apabila seseorang pekerja menganggap dirinya telah diberhentikan kerja oleh majikan tanpa alasan atau sebab yang munasabah/adil, mereka boleh membuat representasi (aduan) bertulis kepada Ketua Pengarah Perhubungan Industri untuk dipulihkan (dikembalikan) ke jawatan asal. Namun, bagaimana pula jika pekerja tersebut tidak diberhentikan, sebaliknya terpaksa berhenti sendiri akibat tekanan di tempat kerja dan kelakuan dan keputusan pihak majikan? Peruntukan dalam IRA tidak merujuk dengan jelas situasi...
Read more
Employment Law
Pekerja Dibuang Kerja Secara Tidak Adil-Apa yang Perlu Dibuat?
Pekerja Dibuang Kerja Secara Tidak Adil-Apa yang Perlu Dibuat?
Hak pekerja di Malaysia untuk menjalani kehidupan yang sejahtera dijamin di bawahPerkara 5 Perlembagaan Persekutuan.“Kehidupan” bermaksud bagaimana seseorang mencari sumber pendapatan untuk membeli keperluan dan meneruskan hidup. Pekerjaan merupakan mata pencarian utama untuk kehidupan pekerja. Salah satu cara untuk menghalang hak untuk menjalani kehidupan adalah dengan memecat atau berhentikan kerja secara tidak adil. Situasi ini dikenali sebagai unfair dismissal atau dibuang kerja secara tidak adil. Pada tahun 2o19, Mahkamah Perusahaan...
Read more
× Available on Whatsapp